Naši  milí sponzoři  :                                                

 
 
 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

Obec Luková

Chovex.cz  Lanškroun

Auto MERCIA a.s. Chrudim

AMMA PROGRESS s.r.o.  

Creptus, s.r.o.                           

Hotel Bravo Josef Janda

Vondra a Vondra s.r.o.

JP – PROLAK, spol. s r.o.

UNIVIT s.r.o.

HVP Libuše Koubová

Fuchs Maschinenbau s.r.o. 

Podlahy Totušek

Zámečnictví Michal Šenkýř

Johan Enviro 

AP Maschinenbau s.r.o.

 
SAFRANEXPRES    
   

Absolutní vítězové jednotlivých ročníků

 
rok         psovod                  pes                       ZKO
 
 
 

1998    Šolc Petr           Aris Anny-Mer         Lanškroun 

 

1999    Houdek Miroslav    Bero ze Mlejna        Lanškroun

 

2000 Ullver Václav              Red                 Lanškroun

 

2001 Vadlejch Karel            Karel                Ústí n.Orlicí

 

2002 Vařeková Anna          Fron z Karvitu        ČT Podhorka.

 

2003 Dulajová Dagmar        Xanto Anrebri       Mor. Třebová

 

2004 Pospíšil Ladislav     Lord z Územie Zázrakov     Luková

 

2005    Ullver Václav                Red              Lanškroun

 

2006    Muláčková Milada     Gora Z Třešňáku       Lanškroun

 

2007   Vařeková Anna         Ami z Kacimberku     ČT Podhorka

 

2008     Stráníková Marie    Ayk Max-Mastr        ČT Javorka

 

2009 Stráníková Marie       Ayk Max-Mastr        ČT Javorka 

 

2010 Stráníková Marie        Branwen Laperys       ČT Javorka

 

2011    Pavel Hrobař    Orso deAphlaville Bohemia   Letohrad

 

2012    Vratislav Jirman    Brixi z Mandragory      Sport Náchod

 

2013    Zdeněk Hotmar     Šido od Klapavce          Vysoké Mýto

 

2014   Zdeněk Hotmar     Šido od Klapavce           Vysoké Mýto

 

2015   Jakub Faltus       Peron z Třešňáku           Letohrad


 
2016   Pavel Hrobař         Al Campo Graf Czech          Letohrad


2017   Pavel Orság           Ares Renarde Rouse          Letohrad
 
 
 

 

Základní kynologická organizace Luková č. 187
pořádá
Lukovský pohár
XXI. ročník
 
Termín konání: 8. září 2018
Místo konání: ZKO Luková (pod kostelem, vedle fotbalového hřiště)
Prezentace: 7:00 – 7:30 hodin
Zahájení závodu: 8:00 hodin
 
 
 
 
 
Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 
   Martina Netolického


Absolutní vítěz získá peněžní dar ve výši 3000,- Kč

 
 
Disciplíny závodu
a) poslušnost
b) obrana
c) stopa
 
Kategorie ZM, ZVV, IPO lze absolvovat ve všech třech disciplínách. Hodnotit se budou jen dvě nejlepší.
 
Z důvodu posuzování 2 kategorii současně, nebude prováděna střelba!
Kategorie / omezení :
a)ZZO poslušnost dle NZŘ bez spec. cviků, /max. ZZO (60 bodů)
b)ZZO 1 dle NZŘ/IPO, snížené překážky pro všechny psy a bez střelby (100 bodů) / max. poslušnostní a stopař. zkoušky - hodnocené spojené kategorie
c)ZM max. zkouška ZM (50+50 bodů)
d)ZVV1 bez omezení (100+100 bodů)
e) ZVV 2 bez omezení (100+100 bodů)
f)IPO1 max. zkouška IPO2 (100+100 bodů)
g)IPO3 bez omezení (100 + 100 bodů) 3
h)FH 2 bez omezení (100 bodů)
 
Přihlášky a startovné
  • Startovné činí 300,- Kč pro všechny kategorie mimo ZZO a ZZO 1 při závazné přihlášce předem do 4.9.2018 na adrese: Dana Řeháková Žichlínek 243, 563 01 Lanškroun nebo tel.: 777 720 194 nebo e-mail: Dany.53@seznam.cz, nebo facebook
  • Při přihlášce na místě 400,- Kč.
  • Pro kategorii ZZO a ZZO 1 tj. poslušnost je startovné 200,- Kč při přihlášce předem, při přihlášce na místě 250,-
  • Platba vždy při zápisu na místě.
 
Protesty
Protesty je nutno podat do 5 minut po skončení posuzování a musí být podloženy částkou 300,- Kč.
 
Ceny
První 3 závodníci v každé kategorii budou odměněni cenami. Putovní pohár je určen pro závodníka s nejvyšším bodovým ohodnocením v kategorii všestranné ZVV1, ZVV 2, IPO 1 nebo IPO 3.
Dále bude vyhodnocen nejlepší obranář a pes s nejvyšším bodovým ohodnocením poslušnosti a stopy.
 
 
Organizační výbor

Ředitel závodu : Dana Řeháková¨

                        Lubomír Fruhauf                           

Členové : Simona Beranová
                Lenka Roschová
             
 
Rozhodčí ČKS–1. třída :Luboš Jánský (stopy FH 2), Karel Och (stopy ostatní),Markéta Dvořáková a Petr Vyčítal (poslušnosti, obrany)
Figurant : Ondřej Lodinský, 1. třída ČKS
 
Změna propozic pořadateli vyhrazena
 
 
Organizační výbor
Ředitel závodu : Dana Řeháková
Pokladník:   Markéta Svatošová
Členové :   Simona Beranová
                  Josef Doleček
                                     
Rozhodčí ČKS–1. třída : :Luboš Jánský (stopy FH 2), Jaromír Klapal (stopy ostatní),Markéta Dvořáková a Petr Vyčítal (poslušnosti, obrany) 
Figurant :  Ondřej Lodinský, 1. třída ČKS
 
Změna propozic pořadateli vyhrazena                                                  
 
Podmínky  účasti
a) schopnost zvládnout psa za všech okolností, za 
    případné škody odpovídá v plné výši   
    psovod
b) veterinární potvrzení o očkování proti vzteklině a  
    psince, ne starší 1 roku
c)povinnost řídit se řádem na ochranu zvířat při veřejných  
   vystoupeních a  svodu zvířat
d) znát propozice závodu a řídit se jimi, znát NZŘ nebo IPO
e) řídit se pokyny rozhodčích a pořadatelů, nevměšovat se 
    do jejich výkonu
f) dostavit se včas na místo konání závodu
g)  pokud chce závodník startovat s háravou fenou,   
     oznámí to předem pořadatelům a   
     nevstupuje s ní do areálu bez vyzvání
h) pes starší 8 let smí nastoupit do jakékoliv kategorie bez ohledu na   
     výši složených zkoušek
ch) do jednotlivých kategorií musí nastoupit minimálně 3   
     závodníci, jinak se kategorie bude slučovat s jinou, podobnou a  
     vyhodnocovat se bude jako jedna kategorie.  
 
Rovnost bodů
Při rovnosti bodů rozhoduje
Pro kategorie  ZM, ZVV1 ZVV 2 , IPO 1 a IPO 3:
a) vyšší body ve stejné disciplíně
b) los
 pro kategorii ZZO a ZZO 1 : 
      a) aport volný
      b) los
pro kategorie STOPA :
a) los                                                                                           
                                        
 
 
gjzdchgv