Zápis schůze ZKO z 29/10 2013

 

Přítomno osob: 7

 

Dne 29/10 2013 se konala členská schůze ZKO Luková. Schůze byla zahájena v 18:00 hodin. Vzhledem k účasti , byla usnášení schopná.

 

Program členské schůze:

 

0. Zahájení

1. Zkoušky listopad ( 2.-3.11 . 2013)

2. Kácení stromů v areálu , revize komínů, žádost o Grant

3. Návrh na změnu výboru

4. Účast na závodech

5. Akce pro rok 2014

6. Úklid

7. Brigáda v listopadu

8. Vnitřní řád ZKO

 

Bod 0,

schůzi zahájila jednatelka p. Řeháková

 

Bod 1,

2.-3.11.2013 se konají zkoušky NZŘ , IPO

Zajištění: Vedoucí zkoušek – NZŘ – p. Váně

                                               IPO – p. Řeháková

                Občerstvení – p. Řehák, p. Češka, …

                Střelba – p. Váně

 

Bod 2,

kácení označených stromů kolem potoka

vysázení list.stromů – Olše lepkavá ??

zajištění revize komínů

na příští rok opět zažádat o Grant

 

Bod 3,

návrh Výboru na příští rok :

 •  Předseda : p. J.Doleček
 • Místopřeseda: p.M.Dúbrava
 • Jednatel: p.D.Řeháková
 • Výcvikář: p. J.Chládek
 • Pokladník : sl.M.Svatošová
 • Hospodář: p.B.Váně
 • Agility: …..
 • Členové Výboru : p.R.Částek

                                   sl. M. Rejmanová

 

Bod 4,

každému účastníku na závodech se proplatí startovné

 

Bod 5,

všechny Akce konané v příštím roce bude mít vždy ,, Vedoucího Akce ,,

který bude mít na starost organizaci

 • 31.5. Lukovský Mandel
 • 14.6. RR
 • 23.8. RR – Výstava
 • 13.9. Lukovský pohár 17.ročník
 • + zkoušky – jaro, léto, podzim
 • + 2x akce pro boxerkáře

 

Bod 6,

Úklid v příštím roce bude pro každého naplánován v celoročním rozpisu po 14 dnech

 

Bod 7,

9.11. 2013 se koná celodenní brigáda od 8:00 hodin

 

Bod 8,

aktualizován vnitřní řád ZKO

 

za ZKO Michaela Rejmanová