Zápis schůze ZKO z 20.8.2013

 

Přítomno osob : 7

 

Dne 20.8. 2013 se konala členská chůze ZKO Luková . Schůze byla zahájena v 19:00 hodin.

Vzhledem k účasti členů , byla usnášení schopná.

 

Program členské scůze :

 

0. zahájení

  1. přijetí nových členů a zažádání o členství

  2. zkoušky listopad 2013

  3. akce podzim v ZKO

  4. Lukovský Pohár

  5. Nadbytek brigádnických hodin

 

Bod 0,

schůzi zahájila jednatelka p. Řeháková

Bod 1,

Jako první bylo řešeno přijetí nových členů a zažádání o nové členství

Bod 2,

Konání zkoušek 2.- 3. 11 . 2013

Bod 3,

Akce konané v ZKO :

23.8. MOTOSRAZ

31.8 . Sportovní den RR – zajistit obědy a obsluhu občerstvení

7.9. Lukovský Pohár – CELOČLENSKÁ ÚČAST !!!

                                 - účast všech členů , podílet se na organizaci !!!

14.-15.9. Kozinův Pohár – Chodský pes akce – zajistit obsluhu

                                                                         občerstvení

21.9. RR Výstava – Obstarat obědy a občerstvení !!!!

6.10. Lukovské Tunýlkaření

Bod 4,

Lukovský Pohár

Občerstvení – vedoucí Rosťa Č. ( šéf kuchyně ) , pomocníci …..

Střelba – Bohoušek V. + Roman F.

Skupinka ( 4 lidi ) - 1.

                              2.

                              3.

                              4.

Kladeči : Míša K. ????

              Hanka H. - vedoucí

Sponzoři : …....

Bod 5,

Proběhla debata ohledně nadbytečných odpracovaných hodin. Návrh – kdo by měl odpracováno více jak 50 hodin. Bude zbaven ( osvobozen ) od členských příspěvků .

Zatím se projednává.

 

Výbor se nemění

 

za ZKO Michaela Rejmanová