ZÁPIS
Z ČLENSKÉ VÝROČNÍ SCHŮZE KONANÉ 

DNE 26/11 2016 V ZKO LUKOVÁ

 

Zahájení schůze v 14:00 hodin v klubovně ZKO - p. Josef Doleček

 


 • přítomno 22 členů
 • 13 omluveno
 • 1 neomluvil

 

Programem nás seznámil p. Doleček

 1. Úvodní slovo - Předseda
 2. Zpráva hl.výcvikáře - p. Řeháková
 3. Zpráva hospodáře - p.Frühauf
 4. Finanční shrnutí pro r.2016
 5. Zpráva revize - sl.Luňáčková
 6. Členské příspěvky
 7. Plán činností pro r.2016
 8. Brigády
 9. Diskuze

 

AD 1,

       - hodně začátečníku ( 8 - 9 hodin , 9 - 10 hodin )

 • zahájení schůze, úvodní slovo, přivítání všech ostatních
 • přivítání nového člena - sl. Monika Řeháková
 • základna má 37 členů ( v loni 41 )
 • Letošní činnost
 • obrany každé pondělí s Ondrou Lodinským
 • agility skončilo - ale snad se do budoucna obnoví
 • výbor se schází 1 x do měsíce

AD 2,

Každou neděli probíhal výcvik pro začátečníky, který zajišťují
zkušenější psovodi. Jezdí k nám lidé se svými psy ze
širokého okolí a my se snažíme podle svých nejlepších
znalostí a zkušeností je vést. Cvičíme hlavně poslušnost, a
pro zájemce přidáváme i pachové práce. Co se týká obran,
dojížděli do Lukové dva figuranti. Robin Dočekal a Ondřej
Lodinský, který nám také figuroval všechny zkoušky a náš
tradiční závod.

V letošní roce jsme opět pořádali v naší ZKO zkoušky na jaře,
v létě a na podzim.

Úspěšně složili zkoušky tito naši členové se svými psy

 

Zkouška
ZZO                                    známka

Simona Beranová - Charlie  - PROSPĚL´

 

Zkouška
BH

Lenka Röschová - Simba - obstál

Mikolaj
Jasczca - Quanto      - obstál

 

Zkouška
ZM

Markéta
Svatošová - Bára -  DOBŘE

Markéta
Svatošová - Connie  - VELMI DOBŘE

Lenka
Röschová - Simba -  DOBŘE

 

Zkouška
ZVV 3

Dana
Řeháková - Jarra           - DOBŘE

 

Zkouška
IPO 2

Dana
Řeháková - Jarra           - DOBŘE

 

Zkouška
IPO 3

Dana
Řeháková - Jarra           - VELMI DOBŘE


 

Zkouška
FPr 1

Alena
Matyášová -Don - DOBŘE

Mikolaj
Jasczca    - Quanto - VÝBORNĚ

Lenka
Röschová   - Simba - VÝBORNĚ

 

Zkouška
FH 1

Mikolaj
Jasczca    - Quanto - VÝBORNĚ

 

Výběrová
soutěž na Mistrovství ČR stopařů IPO-FH

Slawomir
Jaszca - Aronis - VELMI DOBŘE  a kvalifikoval se na Mistrovství
ČR, kde se po první stopě za VD,  nepodařilo dojít druhý den
druhou stopu a umístil se na 19. místě.

 

Naše ZKO se také aktivně účastní Podorlické ligy. Již dvakrát
se podařilo získat první místo a k putovnímu poháru i
finanční ocenění. I v letošním roce se účastníme
Podorlické ligy a před posledním závodem tohoto roku jsme s malým
náskokem na prvním místě.

Za naši ZKO závodili v tomto roce  Alena Matyášová, Lenka
Röschová, Dana Řeháková,Lubomír Frühauf, Jan Chládek, Simona
Beranová,Markéta Svatošová,Mikolaj Jascza, Slawomir Jascza,
Michaela Němcová
. Nejvíce startů má zatím Lubomír Frühauf
a nejvíce bodů ze závodů do Ligy zatím přinesl Honza Chládek
s Jessy.  Poslední závod bude v Žamberku a tímto
apeluji na všechny, kteří by se mohli zúčastnit, aby tak učinili
a podařilo se nám vyhrát putovní pohár potřetí, což se zatím
ještě nikomu v Lize nepodařilo a získat jej do našeho
vlastnictví.

 

Co se týká úspěchů, musím zmínit i našeho dlouholetého člena
Petra Pupíka, který ovšem nyní žije u Brna a tudíž se
nemůže zúčastňovat našeho výcviku.  Pupča byl zvolen
rozhodčím na Mistrovství světa agility v roce 2017.  U nás
nyní agility nefunguje, ale až se zase někdo do toho pustí, tak
víme od koho čerpat znalosti.

 

Největší akcí, kterou pořádáme je Lukovský pohár. Nyní to byl
již 19. ročník a moc si  ceníme
toho, že jsme jej mohli pořádat opět pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického. A jsem moc ráda, že naši
členové se závodu velice zdařile zúčastnili jako závodníci a
také jako organizátoři. Po mnoho let je náš závod hodnocen jako
nejlepší v celé Lize a věřím, že i další ročníky
budeme zajišťovat tak, aby se všichni startující u nás cítili
dobře a odvedli ty nejlepší výkony.Velký dík patří také
sponzorům, bez nichž by sportovní  klání nemělo ten pravý punc
ocenění. Nebudu je ale jmenovat, neboť bych určitě na někoho
zapomněla a to by mě moc mrzelo. V podstatě nejčastějšími
sponzory jsou sami domácí závodníci, kteří vyhrané ceny na
závodech poskytují zpět do cen na našem závodě a tentokrát i
na VS . Díky


 

V letošním roce jsme také byli osloveni a požádáni o pořádání Výběrové
soutěže na Mistrovství ČR IPO-FH
A právě zde v Lukové se
na Mistrovství kvalifikoval již zmiňovaný náš člen Slawek
Jasczsa. Poskytli jsme i možnost uspořádání Mistrovství
stopařů hovawardů
, kde v doplňkové kategorii FPr 1 se
naše Lenka Röschová se Simbou umístili na krásném 2. místě
s 98 body.

Jak jste slyšeli - naše organizace je velmi aktivní a naplňuje tak
to, k čemu je určena - výcvik psů.

 

AD 3,

 • poděkování všem členům za jejich odpovědný přístup , díky kterému
  všichni členové požadované hodiny splnili
 • 4 členové přesáhli 100 odpracovaných hodin ( Simona Beranová ,
  Iveta Luňáčková , Dana Řeháková , Lubomír Frühauf )
 • poděkování dlouhodobému a váženému členovi Bohouši Váňemu , který
  odpracoval na 45 hodin
 • letos byly brigády zaměřeny převážně na opravy , údržby objektu a
  jeho okolí
 • vypracovány nové pronajímací smlouvy , které se s úspěchem používají
 • v příštím roce - potřebné odvodnění vody ze střechy                   
     - intenzivně se pracuje s plánem ČOV
 • vyhověli jsme žádosti společnosti ČEZ o zakopání vedení elektříny do
  země na našem pozemku

AD 4,

 • shrnutí hospodaření za rok 2016

 

AD 5,

 • vše bylo kompletní a vše v pořádku

 

AD 6,

 • v r 2018 - zvýšení poplatku o 100, - Kč
 • členové z 500 ,- Kč na 600 ,- Kč
 • studenti, důchodci z 300 ,- Kč na 400 ,- Kč

AD 7,

Plán akcí na rok 2017

 • Výcvik začne opět  8. ledna 2017
 • Zkoušky plánujeme v květnu, červenci a v říjnu

27.5.2017  Lukovský mandel

9. září 2017 Lukovský pohár - 20. ročník bude

7.a 8.10.2017 - VS na MR stopařů

Výroční členská schůze nejdéle do 17.prosince 2017

Závěr sezony bude 18. prosince 2016

 

Další akce - pronajatý cvičák

 • 28.4.-.1.5. 2017 Výcvikový víkend - Dana
 • 16.-.18.6.2017 Autosraz
 • 15.-23.7.2017 tábor Dana
 • 18.-.20.8.2017 MOTOSRAZ

 

Další akce doplníme v průběhu a budou zveřejněni na skupině ZKO
Luková na facebooku a na webovkách ZKO Luková

 • odvodnění mezi kotcema - spolupráce s obcí

 • čistička ( písková )

   

AD 8,

 • letos všichni splnili

 • úklid budovy  - sl.Michaela Košková - v pořádku
 • spolupráce s myslivci v Lukové ( vyhánění zvěře před sekáním - v
  loni , letos ....a pokračovat se bude i nadále )

AD 9 ,

 • poděková p. Daně Řehákové za výcvik
 • poděkování sl. Simoně Beranové za celkovou péči v ZKO ( kuchyně, výzdoba,
   přípravy , ...)
 • poděkování sponzorům , obci , výcvikářům
 • udělení čestného členství  p.Františku Češkovi


 

 

Za ZKO napsala

Michaela Rejmanová

 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ VÝROČNÍ SCHŮZE KONANÉ 

DNE 8/1 2016 V ZKO LUKOVÁ

Zahájení schůze v 17:00 hodin v klubovně ZKO - p. Josef Doleček

 • přítomno 26 členů, 
 • 7 omluveno a 
 • 10 ukončilo členství v průběhu roku nebo na konci 2015

Programem nás seznámil p. Doleček

1.Úvodní slovo - Předseda

2. Zpráva hl.výcvikáře - p. Řeháková

3.Agility

4.Zpráva hospodáře - p. Váně

5.Finanční shrnutí pro r.2015

6. Zpráva revize - p. Češka F.

7. Doplnění výboru

8. Plán činností pro r.2016
9.Diskuze

 

AD 1,

 • zahájení schůze, úvodní slovo , přivítání všech přítomných
 • přivítání starostky p.Fojtů , za myslivce p. Kotěra , za honební společnost p.Kubrt
 • přivítání nových členů - M.Němcová , V.Stehlíková , J.Velebný
 • k 31.12.2015 - 43 členů
 • Výcvik - začátečníci v 8:00 hodin , pokročilí v 9:00 
 • kousání - obrany - v PO s Ondrou Lodinským
 • Výbor se schází 1x měsíčně
 

AD 2,

Zpráva z výcviku ZKO Luková č. 187 a  akcí v roce 2015
 
Stejně jako v minulém roce, probíhal výcvik pro začátečníky. Již se stalo pravidlem, že výcvik zajišťují zkušenější psovodi. Jezdí k nám lidé se svými psy ze širokého okolí a my se snažíme podle svých nejlepších znalostí a zkušeností je vést. Cvičíme hlavně poslušnost, ale přidáváme i pachové práce. Co se týká obran, v letošním roce nám do Lukové dojížděli dva figuranti. Robin Dočekal a Ondřej Lodinský a jsem moc ráda, že dost lidí jejich služby využívá a ve všestranné výkonnosti se tak posouváme dál a dál.
V letošní roce jsme pořádali v naší ZKO zkoušky na jaře, v létě a na podzim. 
 
Úspěšně složili zkoušky tito naši členové se svými psy :
 
Zkouška ZZO známka
Matej Matušovský – Rita   - PV
Lenka Röschová – Simba - PV
Michaela Němcová – Vera - P
 
Zkouška BH
Markéta Svatošová – Bára 
František Češka – Aisha    
Michaela Košková – Larra 
 
Zkouška ZZO 1
Markéta Svatošová – Connie  - D
 
Zkouška UPr 2 
Alena Matyášová – Don         - U
 
Zkouška ZVV 2
Dana Řeháková – Jarra           - VD
 
Zkouška FH 2
Dana Řeháková – Qerra         - VD
 
Zkouška IPO-FH
Slawomir Jaszca – Aronis - D
 
 
Naše ZKO se také aktivně účastní Podorlické ligy. Za naši ZKO závodili Alena Matyášová, Lenka Röschová,Dana Řeháková,Lubomír Frühaf, Rostislav Částek,Simona Beranová,František Češka,Matej Matušovský,Markéta Svatošová,Mikolaj Jascza, Slawomir Jascza, Iveta Luňáčková, Boguslawa Świerczyńska a celkem dovezli 245 bodů a tak o moc bodů předběhli všechny ostatní účastníky Ligy a stejně jako v loňském roce, i letos jsme se umístili na 1. místě a získáme tak finanční odměnu.
Nejvíc bodů ze závodů do Ligy přinesla Dana Řeháková s Jarrou a Qerrou – 83 bodů
Na druhém místě se umístila Alena Matyášová s Donem, kteří absolvovali opět nejvíce závodů a přivezli 35 bodů
A na třetím místě se umístil Slawek Jascza s Aronisem a 23 body. Všem, kteří se zúčastnili moc děkujeme a doufáme, že i ostatní budou brzy mít své psy vycvičené tak, aby mohli svoji organizaci účastí na závodech podpořit. 
Zároveň musím zmínit i našeho dlouholetého člena Petra Pupíka, který ovšem nyní žije u Brna a tudíž se nemůže zúčastňovat našeho výcviku.  Pupča je rozhodčím agility. Soudcoval např. MS BO v Roudnici nad Labem a protože se v březnu 2016 stane mezinárodním rozhodčím, bude hlavním rozhodčím agility na  MS holandských ovčáků, a shodou okolností tam bude další náš známý- sportovní kynologii dle IPO 3 bude shodou okolností figurovat Ondřej Lodinský, který jezdí figurovat k nám do Lukové. 
Největší akcí, kterou pořádáme je Lukovský pohár. Nyní to byl již 18. Ročník a moc si ceníme toho, že jsme jej mohli pořádat pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. A jsem moc ráda, že naši členové se závodu velice zdařile zúčastnili jako závodníci a také jako organizátoři. Po mnoho let je náš závod hodnocen jako nejlepší v celé Lize a věřím, že i další ročníky budeme zajišťovat tak, aby se všichni startující u nás cítili dobře a odvedli ty nejlepší výkony.
 
Další akce, které naše ZKO pořádá, zajišťuje nebo umožňuje,  jsou Výcvikové víkendy, akce Boxerklubu, bonitace a chovnosti, předváděcí akce aj.  V letošním roce jsme také byli osloveni a požádáni o zorganizování závodu v květnu pro Německé dogy.  S Alenou Matyášovou,  která se ujala funkce rozhodčí a velkou pomocnicí Ivetou Luňáčkovou jsme pro ně zvládli uspořádat velice pěkný závod na úrovni.
Zmínit se ještě chci o předváděčce v Tatenicích. Tu jsme slíbili již půl roku dopředu a vyšla nám na kolaudaci střechy. Takže stres. Další stres nastal, když se nám nepřihlásil žádný figurant a sháněla jsem všechny možné figuranty v okolí. Naštěstí náš bývalý člen, Láďa Pospíšil, vyslyšel mé prosby a do Tatenic s námi jel. Dokonce si i vzal tričko ZKO Luková . A odfiguroval absolutně skvěle.  Obecenstvo v Tatenicích ocenilo výkony v poslušnostech obrovským potleskem a stejně tak obrany. Opravdu vydařená předváděčka !
 
V létě jsme náš pravidelný výcvik přerušili a kdo měl zájem, mohl absolvovat tábory, které se  v našem areálu konají, 
Závěr sezony vždy věnujeme závodu začátečníků. Letošní ročník vyhrál Miroslav Šilar s Badym. 
Nejenom o trénování a skládání zkoušek je náš cvičák.  Jsme spolupořadatelé Lukovského Mandelu, tuuristického pochodu. V letošním roce jsme se snažili jej trochu zviditelnit, ale ne tak docela se nám to podařilo. Pro příští rok máme naplánováno zlepšení propagace a také změnu značení a možná i tras tohoto pochodu. Co se nám ale podařilo, tak to je doprovodná akce nazvaná Lukovský pecen. S nápadem přišla paní Mlatecová z Lukové a Simona Beranová dovedla tuto akci do dokonalosti. Zúčastnilo se několik lidí z Lukové i Lanškrouna a soutěžilo se o kváskový chléb domácí výroby. Bylo to velmi zajímavé zpestření, které se nám snad podaří v dalším ročníku zopakovat.
 
Plán akcí na rok 2016
Sportovní akce
Výcvik začne opět 10. ledna 2016
Zkoušky plánujeme v květnu, červenci a v říjnu
Lukovský pohár – 19. ročník bude 10. září 2016
1.-2.10.2016  - VS na MR stopařů
Výroční členská schůze nejdéle do 17.Prosince 2016
Závěr sezony bude 18. prosince 2016
 
Další akce:
22.-24.4 2016 Výcvikový víkend  - Míša
28.4.-.1.5. 2016 Výcvikový víkend - Dana
28.5.2016 Lukovský mandel 
9..- 17.7.2016 tábor Dana
20.-.23.8.2016 MOTOSRAZ
10.9.2016 Lukovský pohár
1.-2.10.2016 VS stopařů na MR IPO-FH
 
 
Podrobnosti upřesníme na facebooku a ústně na trénincích 

 

AD 3,

 • v příštím roce - více členů
 • trénink 1x za 14 dní
 • 1x závod Z.Klimešová , 1x závod L.Stehlíková
 
AD 4,
 • celkem brigád 1 535 hodin ( údržba areálu 709,5 hodin , akce 825,5 hodin ) 
 
AD 5,
 • shrnutí hospodaření za rok 2015
AD 6,
 •  vše bylo kompletní a vše bylo v pořádku
AD 7,
 •  ve funkci Hospodář p.Bohuslav Váně končí - nově zvolen p. Lubomír Frühauf
 • ve funkci Agility sl. Zuzana Klimešová končí - nově zvolena sl. Simona Beranová
AD 8,
 • viz. zpráva výcvikáře
AD 9,
 • nový přístřešek nad kotci 
 • slovo hosté - starostka : pochvala činnosti, spolupráce , poděkování
                          - p.Kotěra - poděkování za vyhánění srnčí a spolupráci v porostech před rotačkama- sekání trávy
 
Poděkování předsedy hostům , že přišli na schůzi
 
Za ZKO napsala
Michaela Rejmanová

 

 

 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ VÝROČNÍ SCHŮZE KONANÉ 

DNE 29.11.2014 V ZKO LUKOVÁ

Zahájení schůze v 15:00 hodin v klubovně ZKO - p. Josef Doleček
 

Programem nás seznámil p. Doleček

 

1. Uvodní slovo – Předseda

2. Zpráva pomocného výcvikáře pro sportovní výcvik p. Částek

3. Zpráva p.Řeháková

4. Agility

5. Zpáva hospodáře p. Váně

6. Finanční shrnutí r.2014

7. Členské příspěvky pro r. 2014

8. Plán činnostní pro r. 2014 - p.Doleček

9. Slovo starostky

10. Diskuze

 
 
AD 1,
 •   úvodní slovo a přivítání všech přítomných

 •  přívítání starostky p. Miroslava Fojtů a nových členů

 •  seznámení s rozvrhem schůze

 • pravidelný výcvik začatečníků od 8:00 hodin a pokročilých od 9:00 hodin

 • výbor se schází zhruba 1x mesíčně

AD 2, 
 •  v tomto roce bylo hodně začátečníků ( 17 ) 
 • kurz pro začátečníky na 1/2 roku
 • cvičíme podle Národního zkušebního řádu ČR a IPO
AD 3,
 • Doplňující informace akcí 2014
   
  V letošní roce jsme pořádali v naší ZKO opět spoustu zkoušek. A to jak národních, tak Úspěšně složili zkoušky tito naši členové se svými psy :
  Zkoušky dle národního zkušebního řádu
  ZZO
  Petr Češka - Bagi Zippy Gopo
   
  František Češka - Aisha od Strejčkova lomu
   
  Markéta Svatošová - Bára
   
  Libor Doleček - Nero
  ZM
  Dana Řeháková - Jarra z Hückelovy Vily
  ZVV 1
  Dana Řeháková - Jarra z HV
  ZPO 1
  Dana Řeháková - Qerra z Hückelovy Vily
  ZPS 1
  Dana Řeháková - Qerra z HV
   
  Dana Řeháková - Jarra z HV
  Zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu
  BH
  Dana Řeháková - Jarra z HV
  Upr 2
  Rostislav Částek - Beruška
  IPO 1
  Dana Řeháková - Jarra z HV
   
  Dařilo se nám i na poli závodním. Absolvovali jsme mnoho závodů bodovaných v Podorlické Lize, jejíž jsme členy a zatím jsme – před posledním závodem, který bude v Žamberku na prvním místě s malým náskokem před druhým Náchodem.
  Zároveň chci poděkovat těm, kteří se zúčastnili Ligy a přivezly pro nás body.  Poděkováním je i vrácení startovného do dvojnásobné výše členského příspěvku a těm nejlepším patří i malé ocenění.  
  1. Místo Dana Řeháková + Qerra a Jarra       91 bodů
  2. Místo Alena Matyášová + Don                   39 bodů
  3. Místo Iveta Luňáčková + Peggy                 35 bodů
  4. Místo Markéta Svatošová + Connie a Bára 20 bodů
  5. Místo Rosťa Částek + Beruška                    14 bodů
  6. Místo František Češka + Aisha                    11 bodů 
   
   
  Nejsme ale jenom sběrači bodů v Lize – tři z nás se účastnili i jiných závodů 
  Byli jsme například v Kostelci nad Orlicí, Alena s Ivetou byly v Hronově a já byla ve Vrbné na Slovensku. 
   
  Největší akcí, kterou pořádáme je Lukovský pohár. Nyní to byl již 18. ročník. A jsem moc ráda, že naši členové se závodu velice zdařile zúčastnili jako závodníci a také jako organizátoři. Závod podle okamžitých ohlasů a poté i na  facebooku byl chválen po celé republice i v Polsku.
   
  Další věc, kterou bych vám chtěla sdělit je, že jsem se stala Vzorným výcvikářem III. Třídy. Doufám, že se najde mezi vámi někdo, kdo mě bude následovat. Chce to jenom jednu postupku zkoušek + dalších 7 všestranných zkoušek. 
  ČKS se také rozhodlo vyhotovit průkazy pro kladeče. Školení kladečů jsme se zúčastnili v loňském roce v Olomouci a dnes mohu předat průkazy pro kladeče, kteří splňují podmínky pro kladení stop na oficiálních akcích ČKS :
  Dana Řeháková, Michaela Košková, Jiří Machytka a Hana Honsová 
   
  A na konec své zprávy o výcviku chci poděkovat všem, kteří se aktivně věnují výcvikaření a  pomáhají dalším se zdokonalit a nebo jenom poznat lépe svého psa.
   
  Plán sportovních akcí na rok 2015
  Výcvik začne opět 4. ledna 2015
  Závody Podorlické ligy
  Zkoušky  květen (nebo konec dubna), červenec a  říjen (nebo začátek listopadu)
  Lukovský pohár – 18. ročník bude 12. září 2015
  Závěr sezony bude 13. prosince 2015
   
   
  Další akce:
  Oprava sprchových koutů
  OPRAVA STŘECHY!!!!!
  30.4.2015             Čarodějnice
  30.5.2014 Lukovský mandel (termín bude upřesněn s OÚ v Lukové )
   
  Plánované pronájmy cvičáku
  20.-22.3.2015 Rosta fotbal
  4.4.2015 Doleček pronájem cvičáku – svatba
  30.4.-3.5. 2015     Výcvikový víkend - Dana
  9.-10.5.2015 Německé dogy – zkoušky
  11.-19.7.2014  tábor Dana
  22.8.2015 Motosraz
   
  Podrobnosti upřesníme na facebooku a ústně na trénincích
 
 • rozdávání průkazů kladečům
 
AD 4,
 •  v letošním roce proběhl v ZKO týdenní tábor
 • na závodech se umístili 3 závodníci
AD 5,
 •  565 hodin brigád - v okolí areálu , 450 brigád - závody
 •  v příštím roce - střecha , sprcha
 • zpracování dřeva během 1 měsíce
AD 6, 
 • shrnutí hospodaření pro rok 2014
AD 7,
 • členské příspěvky zaplatit k 15.12.2014 ( 500,- Kč a důchodce 300,-Kč )
AD 8,
 •  zažádat o Grant na střechu
 • pravidelný výcvik pro začátečníky, pokročilé , obrany
 • brigády - odměny za hodiny - návštěva střelnice
 • vysázení nových dřevin kolem potoka
 • plán na konání čarodějnic
 • poděkování starostce za setkání
AD 9,
 • poděkování za spolupráci se ZKO Luková
 • pochvala ZKO za aktivitu
 • podpora starostky
AD 10,
 • diskuze
Soupis vybavení v ZKO Luková předal Petr Češka předsedovi p.Josefu Dolečkovi.
 
Předání paní Evě Čtvrtečkové ,, ČESTNÉ ČLENSTVÍ ,,  .
 
 
Za ZKO napsala 
Michaela Rejmanová
 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ VÝROČNÍ SCHŮZE KONANÉ 

DNE 14.12.2013 V ZKO LUKOVÁ

 

Zahájení schůze v 15:00 hodin v klubovně ZKO - p. Josef Doleček

Přítomno 20 členů ZKO

 

Programem nás seznámil p. Doleček

 

 1. Uvodní slovo – Předseda

 2. Agility

 3. Zpráva p.Řeháková

 4. Finanční shrnutí r.2013

 5. Zpáva hospodáře

 6. Změna a Doplnění výboru

 7. Členské příspěvky pro r. 2014

 8. Plán činnostní pro r. 2014

 9. Historický výčet ZKO

 10. Diskuze

 

 

AD 1,

 • uvodní slovo a přivítání všech přítomných

 • přeseda p. Doleček přivítal nové členy – p.Češka František, p. Češka Petr,                                                                                              p.Beranová Simona ,  sl . Matyášová Alena

 • k 31.8. 2013 – bylo 48 členů

 • pravidelný výcvik začátečníků v neděli od 8:00 hodin a pokročilých od 9:30 hodin

 • výbor ZKO se schází 1 x 2 měsíce ( když je potřeba )

 • na pořádané akce ZKO - více účasti členů a zajišťování veškerých funkcí , více se zapojovat do akcí

 • přestavba provijantu – místnost na přespání , nový chodník pod pergolou

 

 

AD 2,

Agility – zpráva p. Šettnerová Zpráva o výcviku agility v r. 2013

 

Zájem o výcvik v r. 2013 příliš nebyl, pokročilí – minimálně, většina se věnuje i jiným sportovním odvětvím. Začátečníci – zpravidla zájem max. 1 – 2 zájemců. Výcvik jsem vedla většinou já až do konce září, od začátku léta velice nepravidelně kvůli táborům, dovoleným a dalším okolnostem. Od listopadu převzala Zuzana Klimešová. Nyní nezájem o výcvik z důvodu počasí.

Akce v r. 2013:

 • neoficiální závody Lukovské tunýlkaření konané dne 6. 10., účast cca 85 psů, poměrně výnosná akce (Kč 9086,-), také díky sponzorským darům.

Plán akcí na r. 2014:

 • momentálně se neplánuje nic. Neoficiální závody nebudeme pořádat z důvodu nemožnosti účasti jednoho z hlavních organizátorů Petra Pupíka (koliduje s jeho funkcí rozhodčího Klubu agility ČR). Pro oficiální závody nemáme překážky s odpovídajícími parametry, byla by zřejmě třeba větší investice do vybavení. Členská základna k zajištění akce je také nevyhovující.

 • výcvik v r. 2014 – uvidí se dle možností nové výcvikářky a dle počtu zájemců, kam bude směřovat

Reprezentace na závodech v r. 2013:

 • celkem se členové zúčastnili cca 19 oficiálních agility závodů:

 • Zuzana Klimešová + Ari – 4 x závody, v kat. A2 včetně ČMKU Junior Open (3. a 4. místo)

 • Lenka Šettnerová + Fásty – 4 závodů, běhá v A2, s Onyxem 1 závod

 • Eliška Poláková + Felix, 1 závod, splněna zkouška A1

 • Petr Pupík – 9 závodů, A1 (splněno pro A2)

 • Petr Pupík od letoška rozhodčí Klubu agility ČR. Dosud posuzoval 10 závodů, na příští rok zatím 16 plánovaných posuzování závodů.

Děkuji za pozornost.

 

AD 3,

Zpráva z výcviku ZKO Luková č.187 v roce 2013 – p. Řeháková

 

Na výročce jsem za rok 2013 neměla vůbec mluvit jako výcvikář. Výcvikářem se stala Míša Košková , ale souhrn okolností vůbec tuto funkci nezačala vykonávat, takže opět k vám mluvím já :-)

Stejně jako v minulém roce, probíhal výcvik pro začatečníky. Pravidelně jej zajišŤoval Rosťa Částek ( 30x) a Dana Řeháková ( 50x ) , ale častěji se zapojil i Josef Doleček (18x ) a Michal Dúbrava ( 17x ). Co je ale podstatné, funguje konečně předávání zkušeností těch, kteří se již mohou pokládat za pokročilé a tak nedělní výcvik pokročilejších probíhá na několika místech a vzájemně si pomáháme s výcvikem a nabytými zkušenostmi.

V letošním roce jsme oproti jiným rokům neměli až tak moc ,, kursistů ,, - 12 lidiček se psy.

Proto se musíme pro další období více zviditelnit, abychom mohli přivítat začátečníky ze

širokého okolí a hlavně jim pomohli předat své zkušenosti, aby jejich pejci vyrostli

v sebevědomé, ale hlavně poslušné a kontaktní psí kamarády.

V letošním roce jsme pořádali v naší ZKO 8 zkoušek – z toho jedna byla VS mládeže, o kterém se zmíním ještě později.

Úspěšně složili zkoušky tito naši členové se svými psy :

 

Zkouška ZZO

 • Markéta Svatošová – Connie
 • Lubomír Frühauf – Ája
 • Vladimír Hájek – Sára
 • Dana Řeháková – Jarra

 

Zkouška BH

 • Markéta Svatošová – Connie

Zkouška UPr1

 • Alena Matyášová – Don
 • Rosťa Částek – Beruška

Zkouška StPr1

 • Bohuslav Váně – Endy

Zkouška SPr2

 • Míša Rejmanová – Gody

Zkouška FPr1

 • Míša Rejmanová – Gody

Zkouška ZPS 2

 • Hana Honsová – Oskar

Zkouška ZVV1

 • Josef Bittner – Ben ( v Lukové , ale u rozhodčího MSKS )

Zkouška IPO3

 • Míša Košková – Qerra ( již po desáté úspěšně absolvovala tuto nejvyší všestrannou zkoušku MZŘ )

 

 

Protože jsme organizace zaměřená na výcvik psů, jezdíme samozřejmě i po závodech.

Absolutně nejvíce závodů sjezdila Alena matyášová s Donem. A to nejenom v rámci Podorlické ligy, ale i závody ostatní. O těch nemám informace, proto se omezím na závody PL.

 

Alena k nám přela ze ZKO Letohrad a ačkoliv byla náš člen až od září, dokázala nám přinést 20 bodů do Ligy. Trumfla jsem ji jenom já a to díky tomu , že startuji se dvěma psy a s Qerrou v nejvyší kategorii : 40 bodů

Na třetím místě se uméstila Markéta Svatošová – 12 bodů

Více startů měl Rosťa Částek a Petr Češka, kteří organizaci přinesli oba po 6 bodech.

Před posledním závodem ( dnes je závod v Žamberku ) jsem na 5. místě. Bohužel je více než jisté, klesneme na 6. místo, což ovšem není vůbec špatné. Opravdu moc a moc děkuji všem, kteří se zúčastňují závodů a nejenom v rámci Podorlické ligy a dovolte mi, abych prvním třem předala malinký dárek jako poděkování za reprezentaci. A zrovna odbočím i do agility a jak vyplynulo ze zprávy Lenky Šettnerové, oceňujeme dva nejlepší závodníky agility – Petra Pupíka a Lenku Šettnerovou za reprezentaci naší ZKO v agility.

 

 

Největší akcí, kterou pořádáme je Lukovský pohár. Nyní to byl 17. ročník. A jsem moc ráda , že naši členové se závodu velice zdařile zúčastnili jako závodníci a také jako organizátoři.

O závodě jsem napsala článek mimo jiné i do Pes přítel člověka a asi i díky Stáně Jansové, naší člence, která je šéfredaktorkou tohoto časopisu se o nás dozvěděli všichni čtenáři

v republice.

 

Další akce, které naše ZKO pořádá a zajišťuje, jsou Výcvikové víkendy, akce Boxerklubu ÚO, bonitace a chovnosti, Mezinárodní výstava RR , coursingy, předváděcí akce aj.

Pořádali jsme také Výběrovou soutěž mládeže na Mistrovství ČR. Míša Košková zde závodila se zapůjčenou fenkou Qerrou z Hückelovy vily. Organizace VS byla velmi náročná, ale vše klapalo a spokojenost vládla celým závodem. A i naše ZKO se zviditelnila díky Míše a Qerrunce, když obsadili 2. místo v IPO 3.

 

V létě je pravidelný výcvik přerušen a kdo má zájem, může absolvovat tábory, které jsou v naší ZKO pořádány. Opět zde byl tábor Libora Helleporta, který absolvoval Josef Bittner – a v závěru složil zkoušku ZVV 1 . A dalším táborem je můj tábor – kde se můžete setkat nejenom s lidičkami z celé republiky, ale i z celé Evropy.

 

Závěr sezony vždy věnujeme závodu, kde nikdo není zklamaný. Nyní bude závěrečný závod zítra ( 15/12 ) a na něj vás všechny srdečně zvu.

 

A na konec své zpávy o výcviku chci poděkovat všem, kteří se aktivně věnují výcvikaření,

pomáhajídalším a hlavně mají rádi nejenom své psy !

 

AD 4,

 • o financování za rok 2014 nás seznámila sl. Prokopcová

AD 5,

 • hospodář p.Váně nás seznámil se situací odpracovaných hodin

 • celkem brigádnických hodin v roce 2013 – 1886 hodin ( z toho ½ odpracovaných hodin bylo na uklízení stodoli ! )

 • každý člen má povinost odpracovat 25 brig. hodin ( z toho 10 hodin – udržba areálu a budovy , 15 hodin - akce, závody.. )

 • možnost nahlédnutí na odpracované hodiny všech brigád jednotlivců u p. Váně

 • nový rozpis brigád na rok 2014 na nástěnce u vchodu a celoroční akce vyvěšeny tamtéž

 • v měsíci leden, únor a březen – se brigády konat nebudou

 • v těchto měsících se budou kácet stromy kolem povodí potoka

AD 6,

 • návrh jednotlivých členů do výboru ( p. Češka Petr, sl. Svatošová Markéta,

  sl. Klimešová Zuzana , p. Chládek Jan )

 • návrh byl SCHVÁLEN

AD 7,

 • členské příspěvky pro rok 2014 zústávají stejné 500 Kč / rok

AD 8,

 • zažádání grantu na střechu

 • přihlásit se do sdružení obcí Lanškrounsko – čerpání dotací od roku 2015

 • pravidelný nedělní výcvik a brigády budou po celý rok

 • pronajímat prostory na cvičišti

 • zregulovat stromy kolem povodí potoka

 • vysázení nových dřevin

 • uskutečnit akci pro vesnici ?

 • návrh na proplacení startovného na závodech – návrh byl SCHVÁLEN

 • návrh brigádnických hodin – nad 101 hodin / rok – nebude člen na další rok platit čl. příspěvek – návrh byl SCHVÁLEN

 

 

AD 9,

 • historický výčet k 60. výročí ZKO Luková – p. Čtvrtečková

AD 10,

Diskuze

 • odcházení členů a ukončení působení v ZKO

 • rozdělení akcí na rok 2014 – hlavní vedouící

 

Za ZKO napsala

Michaela Rejmanová