Český kynologický svaz
Základní kynologická organizace Luková – 187
 
 
VS IPO-FH pro M ČR stopařů 2016
                        1.-2.10.2016
 
Místo konání : Luková GPS : 49.8770672N, 16.6053628E
Luková u Lanškrouna, Pardubický kraj–kynologické cvičiště (cca 400 m od areálu je žel.zastávka
                                       Luková u  Rudoltic v Čechách,  na trase Česká Třebová - Zábřeh)
Cvičiště se nachází vedle fotbalového hřiště a pod kostelem.
 
Terén : 1.10. hlína
            2.10. zelený povrch
 
Kontaktní adresa : Dana Řeháková, Žichlínek 243, 56301
                               e-mail : dany.53@seznam.cz
                       mob. :   777 720 194
 
Rozhodčí : Miroslav Ulč – 1. 10. 2016 povrch - hlína
                  Vladimír Košťál -2.10. 2016 povrch – zelené
 
Vedoucí stop : Dana Řeháková 777 720 194
Kladeči :   Zdeněk Štěpánek
                Jiří Machytka
                Naďa Štěpánková
                Milada Muláčková
Křížeč : Monika Řeháková
              Michaela Košková
 
 
Časový rozvrh VS:
 
Pátek 30.9.2016           18:00-20:00       možný příjezd, ubytování
 
Sobota 1.10.2016          8:00-8:30    Přejímka, prezentace
                                         9:00 Zahájení VS, losování skupin
                                       10:00 Zahájení pachových prací
                                       15:00 Vyhlášení výsledků a závěr 1. dne VS
 
Neděle 2.10. 2016          9:00 Losování skupin
                                        10:00 Zahájení pachových prací    
                                       16:00  Ukončení VS
 
Ubytování : V chatkách U Hurta www.upobora.cz/ubytovani/cenik/
V  salonku restaurace bude i sobotní večerní posezení
 
 
Časový harmonogram VS pro 1.10. 2016
 
KLADEČ                    SKUPINA    STOPA   NÁŠLAP   KŘÍŽENÍ   VYPRACOVÁNÍ
Milada Muláčková                        1               1              7:00            9:30           10:00
Milada Muláčková                        1               2             7:30           10:00           10:30
Naďa Štěpánková                       2               3             8:00           10:30           11:00
Naďa Štěpánková                       2               4             8:30           11:00           11:30
Zdeněk Štěpánek                       3                5             9:00           11:30           12:00
Zdeněk Štěpánek                       3                6             9:30           12:00           12:30
Jiří Machytka                            4                7            10:00          12:30            13:00
Jiří Machytka                            4                8            10:30          13:00            13:30
Jiří Machytka                            4                9            11:00           13:30            14:00
 
Časový harmonogram VS pro 2.10. 2016
 
KLADEČ                    SKUPINA    STOPA    NÁŠLAP   KŘÍŽENÍ   VYPRACOVÁNÍ
Milada Muláčková                      4                 1               7:00            9:30              10:00
Milada Muláčková                      4                 2              7:30           10:00              10:30
Milada Muláčková                      4                 3              8:00           10:30              11:00
Naďa Štěpánková                     3                  4              8:30           11:00              11:30
Naďa Štěpánková                     3                  5              9:00           11:30              12:00
Zděněk Štěpánek                     2                   6             9:30           12:00              12:30
Zděněk Štěpánek                     2                   7            10:00           12:30              13:00
Jiří Machytka                           1                  8             10:30           13:00              13:30
Jiří Machytka                          1                   9             11:00            13:30             14:00
 
Všeobecná ustanovení
1. Výběrová soutěž (dále jen VS) s možností zadávání titulu CACT, CACT res.
    proběhne v souladu se zveřejněnými pokyny pořadatelům VS pro rok 2016
2. V případě, že se této VS nezúčastníte, sdělte to neprodleně  na kontaktní adresu.
3. Ubytování startujících není hrazeno z prostředků ČKS a zajišťuje si ho startující.
4. Stravování je zajištěno v místě soutěže a není hrazeno z prostředků ČKS
5. Každý účastník je povinen dodržovat zákon 77/2004 sbírky, předložit očkovací
    průkaz soutěžícího psa s platným očkováním.  
6. Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku. Účastník je povinen mít  
    u sebe průkaz původu psa.
7. Háravou fenu musí majitel nahlásit při prezentaci, kde obdrží další informace.
8. Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe.
9. Psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.
10. V průběhu soutěže nesmí do prostoru stop žádný jiný pes než soutěžící, který byl  
     zaprezentován, a to od zahájení až po ukončení VS.  
11. Je zakázáno používat donucovacích prostředků (elektrické a ostnaté obojky, škrtící
      šňůry apod.) v celém areálu a po celou dobu konání VS.  
      Při porušení následuje diskvalifikace.
12.  Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplin viditelné!
13.  Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel
       sportovního vystupování může mít za následek   diskvalifikaci.
14.  Případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech se  
      souhlasem hlavního rozhodčího a vedoucího  soutěže.
15.  O případných změnách budou soutěžící včas informováni.
16. Pokud budete potřebovat dopravu na stopy, informujte pořadatele nejpozději
do 1 týdne před zahájením soutěže.
 
Pěkný sportovní i společenský zážitek přeje
                                                              Organizační výbor výběrové soutěže