ZKO Luková č. 187

 

pořádá

 

Výběrovou soutěž na Mistrovství ČR

 

mládeže

 

 

20. dubna 2013

 

 

PROPOZICE

Ředitel VS     Dana Řeháková (777 720 194)

 

Pokladní        Kristýna Prokopcová

 

Rozhodčí       Stanislav Ševčík

                    Jana Glisníková

 

Figuranti       Jiří Bravenec

                   Milan Římek

 

Kladeči                Hana Honsová - vedoucí kladeč

                          Milada Muláčková

                          Naďa Štěpánková

                          Zdeněk Štěpánek

 

Vedoucí poslušnosti, obran           Jiří Machytka

 

Vedoucí stravování                      Otakar Řehák

 

Doprava na stopy                        Vladimír Hájek (603 505 776)

 

PROGRAM ZÁVODU 6:30 – 8:00 Prezentace, vet. přejímka, trénink 8:00 - 8:30 Zahájení VS a losování

8:40 - 16:00 Provádění disciplín 16: 30 Vyhlášení výsledků

1.Závodní kategorie

Mládež - IPO2, ZVV2 (do 18 let – platí po celý kalendářní rok )

Junioři - IPO3 , ZVV3 (od 18 do 21 let – platí po celý kalendářní rok )

Doplňková kategorie – ZVV1 a ZMP1 (do 18 let – platí po celý kalendářní rok)

V roce dosažení 18ti let si závodník může vybrat z obou věkových kategorií, tuto kategorii již během roku nesmí měnit

2.Místo konání

Areál ZKO Luková (GPS : Loc: 49°52'36.502"N, 16°36'19.665"E) a TJ + stopy budou položeny max 15 km od areálu

 

3. Prezentace, vet. přejímka

V místě konání dle časového harmonogramu. Účastníci předloží očkovací průkazy s vyznačeným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze. Datum vakcinace nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc.

 

4. Podmínky pro start:

Pro ZVV2 – složená ZVV1

Pro IPO2 – složena IPO1

Pro ZVV3 – složena ZVV2

Pro IPO3 – složena IPO2

Pro start dle MZŘ je nutná složená zkouška BH!

Pro doplňkové kategorie ZVV1 a ZMP1 není nutnost složení nižší zkoušky.

Vyšší zkoušky v žádné kategorii nevadí.

Členství v ČKS, Kolektivní členství – bude kontrolováno při prezentaci

Zaslání čitelně vyplněné přihlášky (spolu s potvrzením o složení zkoušky) na adresu POŘADATELE a doručení nejpozději 14 dní před akcí, tj. do 5. dubna 2013. Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel!

Maximální počet závodníků na 1 VS je 25 bez rozdílu v kategoriích.

Závodník, který byl k závodu přijat a z jakéhokoliv důvodu se ho nezúčastní, oznámí svojí neúčast neprodleně pořadateli!

Psovod zodpovídá za škody způsobené psem.

Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem.

Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb.

Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování a při trestání a hrubém zacházení ze psy.

 

  1. Rovnost bodů

V případě stejného bodového hodnocení rozhodne : 1. Obrana

2. Poslušnost

V případě rovnosti všech disciplín získávají tito závodníci shodné umístění (dělené pořadí).

 

6. Stravování a cestovné

Bude zabezpečeno po celou dobu v místě konání Výběrové soutěže.Závodníkům bude zajištěno stravné ve výši 66,- Kč/ den.

Cestovné je hrazeno na 1. účasti VS ve výši 3,90 Kč/km dle internetových vzdáleností.

 

7.Venčení psů

Prostor pro venčení psů bude v místě konání soutěže vyznačen. Mimo tento prostor je účastník povinen použít prostředky na úklid exkrementů, které budou v místě k dispozici.

 

8.Háravé feny

Přítomnost háravé feny je nutno nahlásit ihned po příjezdu do místa konání soutěže a dále se řídit pokyny pořadatele. Pohyb a venčení háravých fen v areálu konání soutěže mimo určená místa není dovolen!

 

9.Zodpovědnost za škody

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod, popř. jeho zákonný zástupce.

 

10.Podávání protestů

Protest proti formálnímu pochybení lze podat nejpozději do 30 minut po ukončení disciplíny hlavnímu pořadateli a to písemnou formou a se zálohou 300,- Kč, která v případě neoprávněnosti protestu propadá pořadateli. Proti verdiktu rozhodčího nelze podávat protest.

 

  1. Povinnosti účastníků

Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními, dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů, dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/2004 Sb. ve znění pozd. předpisů), jakož i Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů, uznaných Mezinárodní kynologickou federací FCI.

 

  1. Kontakt

Dana Řeháková, Žichlínek 243, 563 01 Lanškroun                                   

Mob.: 777 720 194 e-mail : Dany.53@seznam.cz