Český kynologický svaz            
Základní kynologická organizace Luková – 187            
             
Propozice ( zvací dopis) na VS IPO-FH pro M ČR stopařů 2017            
7. a 8. 10. 2017            
             
Místo konání : Luková     GPS : 49.8770672N, 16.6053628E      
Luková u Lanškrouna, Pardubický kraj–kynologické cvičiště (cca 400 m od areálu je žel.zastávka            
Luková u Rudoltic v Čechách, na trase Česká Třebová - Zábřeh)            
Cvičiště se nachází vedle fotbalového hřiště, v blízkosti kostela.            
             
Terén : 7.10. zelený povrch            
8.10. hlína            
             
Kontaktní adresa : Dana Řeháková, Žichlínek 243, 56301            
e-mail : dany.53@seznam.cz            
mob. : 777 720 194            
             
Rozhodčí : Jiří Lasík - 7.10.2017 povrch - zelené            
Jaroslav Petráček - 8.10.2017 povrch - hlína            
             
Vedoucí : Dana Řeháková 777 720 194            
Kladeči : Jiří Machytka            
Zdeněk Štěpánek            
Naďa Štěpánková            
Milada Muláčková            
Křížeči : Monika Řeháková            
Michaela Košková            
Závozce : Lubomír Frühauf 737 932 469            
             
Časový rozvrh VS:            
Sobota 7.10.2017
8:00-8:30 Přejímka, prezentace
           
9:00 Zahájení VS, losování skupin            
10:00 Zahájení pachových prací            
16:00 Vyhlášení výsledků a závěr 1. dne VS            
             
Neděle 8.10. 2017
9:00 Losování skupin
           
10:00 Zahájení pachových prací            
16:00 Ukončení VS            
             
Ubytování :            
https://www.dopenzionu.cz/lanskroun/penzion-seven-k-m-s-r-o-2625/            
https://www.countrysteak.cz/            
https://penzionpatriot.cz            
https://www.upobora.cz/ubytovani/cenik/            
Večerní sobotní posezení bude pro zájemce v ZKO Luková            
             
             
             
             
Časový harmonogram VS pro 7.10. 2017            
KLADEČ   SKUPINA STOPA NÁŠLAP KŘÍŽENÍ VYPRACOVÁNÍ
Milada Muláčková   1 1 7:00 9:30 10:00
Milada Muláčková   1 2 7:30 10:00 10:30
Naďa Štěpánková   2 3 8:00 10:30 11:00
Naďa Štěpánková   2 4 8:30 11:00 11:30
Zdeněk Štěpánek   3 5 9:00 11:30 12:00
Zdeněk Štěpánek   3 6 9:30 12:00 12:30
Jiří Machytka   4 7 10:00 12:30 13:00
Jiří Machytka   4 8 10:30 13:00 13:30
Jiří Machytka   4 9 11:00 13:30 14:00
             
Časový harmonogram VS pro 2.10. 2016            
KLADEČ   SKUPINA STOPA NÁŠLAP KŘÍŽENÍ VYPRACOVÁNÍ
Milada Muláčková   4 1 7:00 9:30 10:00
Milada Muláčková   4 2 7:30 10:00 10:30
Milada Muláčková   4 3 8:00 10:30 11:00
Naďa Štěpánková   3 4 8:30 11:00 11:30
Naďa Štěpánková   3 5 9:00 11:30 12:00
Zděněk Štěpánek   2 6 9:30 12:00 12:30
Zděněk Štěpánek   2 7 10:00 12:30 13:00
Jiří Machytka   1 8 10:30 13:00 13:30
Jiří Machytka   1 9 11:00 13:30 14:00
             
Všeobecná ustanovení            
1. Výběrová soutěž (dále jen VS) s možností zadávání titulu CACT, CACT res.            
proběhne v souladu se zveřejněnými pokyny pořadatelům VS pro rok 2017            
2. V případě, že se této VS nezúčastníte, sdělte to neprodleně na kontaktní adresu.            
3. Ubytování startujících není hrazeno z prostředků ČKS a zajišťuje si ho startující.            
4. Stravování je zajištěno v místě soutěže a není hrazeno z prostředků ČKS            
5. Každý účastník je povinen dodržovat zákon 77/2004 sbírky, předložit očkovací            
průkaz soutěžícího psa s platným očkováním.            
6. Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku. Účastník je povinen mít            
u sebe průkaz původu psa.            
7. Háravou fenu musí majitel nahlásit při prezentaci, kde obdrží další informace.            
8. Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe.            
9. Psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.            
10. V průběhu soutěže nesmí do prostoru stop žádný jiný pes než soutěžící, který byl            
zaprezentován, a to od zahájení až po ukončení VS.            
11. Je zakázáno používat donucovacích prostředků (elektrické a ostnaté obojky, škrtící            
šňůry apod.) v celém areálu a po celou dobu konání VS.            
Při porušení následuje diskvalifikace.            
12. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplin viditelné!            
13. Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel            
sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.            
14. Případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech se            
souhlasem hlavního rozhodčího a vedoucího soutěže.            
15. O případných změnách budou soutěžící včas informováni.            
16. Pokud budete potřebovat dopravu na stopy, informujte pořadatele nejpozději            
do 1 týdne před zahájením soutěže.            
             
Pěkný sportovní i společenský zážitek přeje            
Organizační výbor výběrové soutěže