Nová krytina

13.06.2015 16:02

Naše budova ZKO dostala novou střechu.  Krytina je položená. Teď už jen zbývá hromosvod a nějaké klempířské dodělávky . 

Viz. sekce - GRANTOVÝ PROGRAM