• Během roku organizujeme brigády, které jsou zaměřeny na údržbu cvičiště a celého areálu

  • každý člen má povinnost odpracovat 25 hodin za rok

  • při nesplnění počtu odpracovaných hodin je každý člen zaplatit za každou neodpracovanou hodinu 100 Kč

  • Této akce se účastní i rodinní příslušníci našich členů.

Brigády

 

Bližší informace u předsedy